Perficiat mam!

   
  

 Vanaovend waas ut dien feestje.

Waat waas ut heerlijk om dich aeve lekker te verwinne!

Aeve gezellig tied veur mekaar…

Leeve mam, alvas perficiat mit diene verjeurdig! verder lezen